Siste ukers hendelser i Ukraina har ført til samtaler om, og frykt for større krig, som også inkluderer atomvåpen.

Kommunen holdes oppdatert fra nasjonalt hold. Per nå er det ingenting som tyder på at det aktivt mobiliseres til økt atomberedskap fra russisk side, utover muntlige trusler om dette. Ukraina er også i avstand lokalisert ganske langt fra Norge, slik at evt involvering av atomvåpen på Ukrainsk jord, vil med stor sannsynlighet ikke berøre Norge.

generelt grunnlagt har det de siste årene vært fokus på atomhendelser i norsk media. Det har vært påminnelser til den norske befolkningen om å ha en beredskap hjemme, dersom atomhendelser inntreffer. Dette grunnet det er mange gamle atomkraftverk omkring i Europa. Det er noe økt risiko for at det skjer uhell med disse, der atomnedfall også kan påvirke Norge.

I Kåfjord fikk vi januar 2020 distribuert ut salttabletter med høykonsentrert jod til alle barnehager og skoler i vår kommune. Det ble mai 2021 også publisert en påminnelse til befolkningen om å ha en beredskap også hjemme.
Vanlig jodtilskudd kjøpt i butikk eller apotek er ikke det samme, og kan ikke brukes til slik beredskap. Høykonsentrert jod finner du i tabletter kalt Jodix eller kaliumjodid 65 mg, som du får kjøpt på apotek.

Ved atomuhell rundt om i Europa, vil radioaktivt materiale kunne spre seg med vær og vind og forurense store landområder.

Dersom man puster inn luft forurenset med radioaktivt materiale, eller inntar forurenset mat og drikke, vil radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen og øke risikoen for kreft i denne. Det tar tid å utvikle kreft, derfor gjelder anbefalingene om jodtablett primært til barn, unge, gravide og ammende og voksne opp til 40 år.

Ved evt hendelse vil det kunne komme nasjonale anbefalinger om tiltak vi innbyggere bør følge. Blant annet vil man tilrå at man holder seg innendørs i så og så mange dager.
Dersom atomhendelse skjer innafor dagtid når barna er i barnehage og på skoler, så kan de få beskyttende jodtablett allerede på skolen før forflytning hjem utendørs.

Husstander anbefales også å ha slik beredskap med høykonsentrert jodtablett liggende hjemme, slik at de ved evt hendelse ikke trenger bevege seg utendørs å skaffe dette.

Slik tablett kan ikke tas forebyggende allerede nå, men tas etter beskjed fra nasjonal myndighet. Tabletten tas som engangsdose i forkant av at det kommer forurenset materiale over våre landområder. Skjoldbruskkjertelen vil da bli mettet på jod, og den vil da i påfølgende dager ta opp minimalt med radioaktivt nedfall slik at man begrenser kreftrisikoen.

Med vennlig hilsen
Anita Monsen Pedersen                 
Kommuneoverlege i Kåfjord

hva skal du gjøre ved atomulykke