Til innbyggere i Kåfjord

Når jeg skriver denne teksten så er det lille julaften, 23. desember 2021. Julefreden har som smått begynt å sige innpå, og ute har det kommet godt med snø, til stor lykke for alle som er glad i ski både bortover og nedover.

Jeg synes Kåfjord er ekstra fin når det er snødekte fjelltopper som ender nede i skogen og dalene, med fjorden som sterk kontrast til det hvite snødekke. En storslått natur rett på yttersiden av vår stuedør, men som samtidig kan være krevende å ferdes i.

Til dere som er glad i å bruke naturen enten dere er erfarne eller ferske, vær nøye med å gjøre de gode vurderingene langs ruten du skal ferdes. Naturen er lumsk, og vi i Kåfjord har som dere vet opplevd snøskredulykker tidligere med tap av menneskeliv. Det er ikke noe vi ønsker å oppleve igjen, og slike hendelser er traumatiske og preger et lokalsamfunn i lang tid fremover. Dette er også noe jeg frykter skal skje på min vakt, og derfor påpeker jeg dette relativt ofte når jeg snakker med de som jeg vet ferdes ute i naturen vinterstid.

Tjenesten varsom.no gir oss god informasjon om rådende forhold når vi skal planlegge turen ut i fjellet. Uansett er det alltid vi selv som til slutt tar valgene for hvor vi ferdes i terrenget, enten det er til de høyeste topper eller nede i dalene.

For to år siden så skrev jeg i min hilsen til dere om oppstart av en omorganiseringsprosess i Kåfjord kommune. Denne prosessen er nå så og si fullført med de siste vedtakene gjort i kommunestyret i desember. Vår kommunedirektør har nå satt sin framtidige organisasjon, og det blir spennende å følge hvordan dette vil gripe inn i kommunikasjonen og tjenesteytingen til dere innbyggere.

Målet med prosessen var å få til en positiv endring av Kåfjord kommunes organisasjon med fokus på en fornuftig ledelsesstruktur, de ansattes hverdag, en framtidig bærekraftig økonomi, og et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne. I tillegg ønsket man å se på hvordan man skal kommunisere internt i organisasjonen, og eksternt mot innbyggerne.

Slike prosesser med omorganiseringer kan virke kjedelig og lite spennende, i hvert fall å informere om dette i en jule- og nyttårshilsen. Men jeg mener dette er veldig viktig fordi det vil gripe direkte inn i hverdagen til dere innbyggere.

Jeg har også en opplevelse av at det har vært gjort et godt og grundig arbeid, og vært godt forankret gjennom vårt trepartssamarbeid (tillitsvalgte, administrasjon og folkevalgte). Så vil tiden vise om vi har lykkes i dette arbeidet. Dommen er det dere innbyggere som skal gi.

Kommunestyret hadde sitt budsjettmøte 16. desember. Det var et godt møte med gode vedtak. Vi forholder oss fortsatt til en anstrengt økonomi med blant annet å kvitte oss med tidligere års underskudd. Men det er lys i horisonten med blant annet økte rammeoverføringer fra staten, og mulighetene for å øke de kommunale inntektene.

I forbindelse med vår anstrengte økonomi, så har vi prøvd å unngå å ramme vår omsorg- og oppvekstsektor spesielt. Dette for å ivareta våre pleietrengende, et behov som fortsatt vil øke med årene, samt unngå å gi for svake budsjetter til våre skoler og barnehager. Jeg føler at vi i 2022 fortsatt vil måtte være forsiktig med vår pengebruk, selv om investeringslysten er stor. Fra 2023 mener jeg det er håp om en bedring og et budsjettarbeid som kan bli enklere, og hvor vi må få til en romsligere ramme for alle våre etater og avdelinger.

Vi skal gjennom store vannutbygginger i 2022/2023, vedlikeholdsarbeid på kommunale veier, utbygging av boligfelt og etablering av tryggere og bedre adkomstvei til helsetunet. I tillegg har vi et spennende prosjekt med overtakelse av kultursenteret i Olderdalen for å gjøre dette til et kulturhus for barn og unge i Kåfjord.

I tillegg vil vi alle bli involvert i store planverk de neste to årene som skal forme Kåfjords framtid. Dette er blant annet strategisk næringsplan, kommuneplan med samfunnsdel, arealplan og kystsoneplan. Dette er tungt planarbeid med høringer som vil kreve mye av oss alle, og sterk involvering fra dere innbyggere.

Jeg kommer ikke utenom å si noe om pandemien som vi har stått i siden mars 2020. For meg som ordfører så føles det av og til frustrerende fordi det begrenser mulighetene til direkte kontakt med dere innbyggere i ulike sammenhenger. Det har helt klart preget utførelsen av mitt verv i negativ forstand. Det er nok slik mange også føler i hverdagen, at det begrenser vår frihet. Samtidig er vi og bekymret for å bli syke eller å smitte andre.

I Kåfjord, og i landet ellers, så er det mange som har blitt syke og plages fortsatt av ettervirkninger som gjør hverdagen vanskelig. I tillegg har også vår kommune mistet innbyggere som følge av pandemien.

Derfor tenker jeg for min del at det å henge seg opp i de tapte mulighetene til sosial sammenkomst og reisevirksomhet, egentlig ikke bør telle så mye. Det viktigste er at vi holder oss friske og ikke blir alvorlig syk.

Min oppfordring til dere som ikke har medisinske hindringer mot å kunne ta imot vaksine, og som enda ikke er vaksinert, bør vaksinere seg snarest. Da kan vi komme ut av denne pandemien raskere.

Til slutt vil jeg nevne at et av de gledene jeg setter mest pris på som ordfører, er å sende gratulasjonskort til de som får barn i vår kommune. Slik holder jeg meg oppdatert om nye verdensborgere i Kåfjord. Det samme gjelder å sende velkomstbrev til alle nye tilflyttere og samtidig få informert om hvilken flott kommune vi bor i.

Jeg vil takke alle kommunalt ansatte for den jobben som dere har gjort for våre innbyggere i 2021. Det har vært veldig krevende for mange, men jeg håper allikevel at hver enkelt av dere har en god følelse for bidraget til fellesskapet.

Til dere innbyggere ønsker jeg å si takk for samarbeidet i året som har gått. Jeg har jevnlig kontakt med mange av dere og nye kommer til. Det er bare positivt, og da får jeg muligheten til å sette meg inn i ulike utfordringer og samtidig også dele gleder.

 

God jul & godt nytt år!

Buorit juovllat & buorre ođđajahki!

Hyvvii joului & onnelista uutta vuotta!

 

 

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Ordfører