Kåfjord kommune ønsker med dette å invitere alle foreldre med barn som er elever i ungdomsskolen i Kåfjord til et felles foreldremøte. Foreldre med barn i yngre/ eldre aldre er også hjertelig velkommen. 
Temaet for møtet er forebygging av rus blant ungdom. Møtet vil- som sist- være en del av et større rusforebyggende tiltak som vil foregå i ungdomsskoleklassene i høst. 
Nøyaktig program for møtet kommer snarlig! 
Vi tar alle nødvendige hensyn relatert til situasjonen med COVID-19. Vel møtt!