Årets tema

På verdensdagen.no kan man registrere sin markering, lese om årets tema, samt finne forslag til aktiviteter. Her kan man lese at årets tema er løftet som en følge av pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene. Historien viser at det er mye kraft i å komme sammen under kriser. Samtidig kan kriser også bidra til splittelse og uro. Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det kan gjøre det enda lettere å falle utenfor, og er noe vi må aktivt jobbe sammen for å motvirke.

I år ønsker vi å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. Men det kan være utfordrende å kjenne på tilhørighet i et samfunn hvor folk må presse seg gjennom et nåløye for å passe inn.

86 000 personer opplever alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden og 5,9 prosent av norske elever sier at de har blitt mobbet av medelever, digitalt eller av voksne på skolen. Utenforskap koster.

Verdensdagen oppfordrer derfor til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker. Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Løft blikket, se og bli sett!

Vi ønsker at årets markeringer bidrar til å skape nye møteplasser, men også til å gjøre våre viktigste møteplasser bedre. Mer inkluderende, tilgjengelige og meningsfulle for et større mangfold mennesker.

Uro, skam, frykt og bekymring kan føles lammende, og er en naturlig reaksjon på tiden vi er inne i. Det kan gjøre at vi trekker oss tilbake, og blir mer strenge i vår vurdering av oss selv, men også andre.  Det kan skape mer konflikt og polarisering, som igjen øker avstanden mellom oss og påvirker den psykiske folkehelsen. For den som havner utenfor, blir det enda vanskeligere å akseptere seg selv som del av det store fellesskapet.

Etter to år med begrensninger på å møtes fysisk, er det på tide å løfte blikket fra kohortene våre. Mennesker trenger mennesker, og vi trenger flere anledninger til å møtes på en meningsfull måte. Det er vanskelig å spå hva som venter oss framover. Men en ting vet vi. Vi trenger hverandre på veien.

Årets markering

Det vil komme mer informasjon om kommunens markering av verdensdagen for psykisk helse. Tema vil løftes på kommunens arbeidsplasser, i barnehage, på skoler og i omsorgstjenestene. Ta gjerne kontakt for å synliggjøre egne markeringer i oktober. Markeringer kan ta mange former! 

Uken før verdensdagen er det høstferie for skoleelevene, og det vil bli arrangert Aktiv høst av ungdomskontakten. De som ønsker å bidra til sosiale aktiviteter i høstferien kan ta kontakt med ungdomskontakten for planlegging, samt for å få det på programoversikten. Birtavarre Husflidlag har allerede gitt beskjed om at de inviterer store og små til vafler og spikking rundt bålet lørdag 8. oktober.

Se gjerne på verdensdagen.no for mer informasjon, forslag til aktiviteter, artikler om tema, og nedlastbart materiell.