Både kommunen og innbyggere var i en periode bekymret for hvordan dette skulle gå. Det var en veldig stor økning i vannstand over veldig kort tid før det så roet seg noe ned.
Nå ser det ut som om elva går tilbake til normal vannføring.

Vi mistet en gangbru, en vei og fikk store skader på kunstgressbanen i denne flommen.
Det var mye folk ute i arbeid, og mange maskiner innleid i en periode, for å begrense skadene.

Vi må bare beklage til alle dere som er rammet, og vil samtidig takke alle involverte så langt, for den jobben som er gjort.

Kåfjord kommune følger nå opp saken videre. 

Trond Arne Hoe
Kommunedirektør