I denne nasjonale dugnaden ligger det en klar oppfordring om å reise minst mulig. Dette gjelder også reise og opphold på hytter, fritidseiendommer og overnatting i telt på fjellet.

I Kåfjord så har vi mange rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring. Hvert eneste år har vi hatt besøk av personer fra andre kommuner, spesielt i påsken, som har bodd i teltleirer på fjellet. Vi ber nå om at personer som ikke er bosatt i vår kommune, også de med familie i Kåfjord, ikke benytter seg av disse løypene inntil videre.

Denne oppfordringen går også til toppturturismen. Vi ønsker ikke at tilreisende skal sette vår beredskap på spill i denne krevende situasjonen. Kåfjord kommunes helsevesen er ikke dimensjonert for å håndtere større hendelser med flere mennesker involvert, spesielt i denne situasjonen vi er i nå!

Når denne pandemien er over er dere alle selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake til oss!

I tillegg ønsker vi å anmode våre innbyggere om å begrense utfarten til fjells til et minimum. Ved opphold i telt, unngå ansamling av større grupper på små arealer. Hold avstand til hverandre! Hvis dere er ute på tur, vær forsiktig sånn at vi unngår at beredskapen, som nå er satt på høyeste nivå, ikke blir belastet med unødvendige utrykninger på grunn av at noen opptrer uaktsomt.

Bernt Lyngstad

Ta vare på hverandre!

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)

Ordfører i Kåfjord