Kulturskolen er en sentral kulturinstitusjon og et ressurssenter i kommunen og fungerer som brobygger mellom generasjoner, bygder og ulike kulturelle tradisjoner. Kulturskolen er også ute ved kommunens barnehager i form av musikkbarnehage. Vi legger vekt på å skape arenaer for mennesker med behov for spesielt tilrettelagt undervisning.

I dag tilbyr vi undervisning i instrument, kunstverksted, drama/teater, sang/kor, lyd-/lysteknikk og musikkprdouksjon. I tillegg har vi kortere helgekurs med blant annet dans, og enkelte voksenkurs med kunstverksted i kortere perioder. Vi har elever i alle aldre!

Fagoversikt+Kåjord+kulturskoles+tilbud+høst+2021+(1).jpg