Skjærtorsdag 09. april kl. 1000: Gudstjeneste i opptak fra Kåfjord kirke på kåfjord menighet sin facebook side

Kåfjord kirke kl. 1600 – 1800: Åpen kirke

Langfredag 10. april kl. 1000: Gudstjeneste i opptak fra Kåfjord kirke på Kåfjord menighet sin facebook side

1. påskedag 11. april kl. 1000: Gudstjeneste i opptak fra Kåfjord kirke på Kåfjord menighet sin facebook side.

Kåfjord kirke kl. 1600 – 1800: Åpen kirke

 

Dersom det er noen som har behov for å prate med soknepresten Richard Svane er det bare å ringe 92096792.