Det informeres om at kantslått langs kommunale veier skal  være gjennomført innen 31.juli 2021.