Kåfjord kommune utreder nå drikkevannssituasjonen for dette området, og i den anledning ønsker vi en oversikt over husstander mellom Soleng (der kommunal vannledning idag slutter) og Nommedalen (til kommunalt vannverk i Nommedalen) som ved en eventuell utvidelse av Olderdalen vannverk innover til Nommedalen ville ønsket å tilknytte seg til kommunal ledning.

Kommunen sender ut UMS til husstander mellom Olderdalen og Nommedalen, men også husstander som er tilknyttet det private vannverket sør for Nommedalselva ønsker vi en tilbakemelding fra. Svar bes innen 21.06.2019 til stine.pedersen@kafjord.kommune.no eller sms til 9188256, der navn, gnr/bnr og ditt svaralternativ (ja eller nei) fremkommer.

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen, alle hverdager mellom klokken 0700-1100: 77719268