Mattilsynet håndterer mottak av kjæledyr som ikke oppfyller de dyrehelsemessige krav for innreise til Norge.

Ukraina har en annen dyrehelsestatus enn Norge og EU/EØS-området, for eksempel når det gjelder rabies, men også andre alvorlige smittsomme dyresykdommer. Det er derfor normalt sett strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og andre land i EU og EØS.  

Ukraina er en ikke-listeført tredjestat i denne sammenheng. Det betyr at det ikke er god nok kontroll med rabiessituasjonen i landet. Det medfører at det er svært strenge krav til rabiesvaksinasjonsstatus av dyr som kommer fra Ukraina, for å unngå spredning av rabies til Norge og EU.

Mattilsynet gjør nå flere unntak fra regelverket, slik at flyktninger fra Ukraina kan få med kjæledyrene sine inn i Norge.

Mer informasjon finner du på mattilsynet sine sider.