Julehøytiden er for de fleste av oss en høytid vi gleder oss til. Vi får tilbringe kvalitetstid i lag med våre nærmeste. Men i tankene våre, og i gleden over kvalitetstid, god mat og velbehag, så finnes det mange som føler på ensomhet nettopp i disse tider. Det er ikke alle som har en å dele en kopp kaffe med, eller en å være fortrolig med. Julehøytiden er også tiden hvor ensomhetsfølelsen forsterkes fordi man skulle ønske man hadde sine nærmeste tett på seg. Jeg sender mine tanker til alle dere som synes at denne høytiden er vanskelig og utfordrende. Samtidig oppfordrer jeg alle til å bry seg. Et smil, et lite hei, eller det å sette av tid til å dele en kaffekopp og en prat med noen som du vet trenger det ekstra nå i disse dager.

I Kåfjord kommune har vi mange mennesker som står på hver dag for at vi skal nå de målene politikerne har satt gjennom å yte tjenester til våre innbyggere. Jeg vil takke kommunedirektør, hans stab, og alle ansatte i Kåfjord kommune for den innsatsen som er lagt ned gjennom 2019 for våre innbyggere. Tusen hjertelig takk for den omtanke og omsorg hver enkelt medarbeider har lagt ned i sitt arbeid.

Kåfjord har i dag et nytt helsetun i Birtavarre. Dette bygget er bygd for framtiden, og her skal vi ivareta vår befolkning sitt helsebehov i flere tiår framover. Helsetunet vil være et viktig senter for de helserelaterte utfordringene vi har i vår kommune, samt det tjenestetilbudet som gis av Kåfjord kommune.

Vi kommer i 2020 til å starte en omorganiseringsprosess i hele kommuneorganisasjonen. Dette vil berøre samtlige sektorer i Kåfjord kommune. Målet er at vi skal få en bedre tjeneste, og en bærekraftig kommuneøkonomi som er rustet for framtiden. Det trenger vi hvis vi skal snu befolkningsnedgangen gjennom offensiv samfunnsutvikling.

I 2019 har vi hatt kommune- og fylkestingsvalg. Dette har medført endringer i politisk ledelse i Kåfjord. Undertegnede har nå fått muligheten til å være ordfører for de neste fire årene i vår flotte kommune. Et verv som jeg går til med ydmykhet, pågangsmot, og en offensiv holdning. Jeg vil takke innbyggerne i Kåfjord for den tillit som er vist, og jeg lover å gjøre mitt beste. Jeg har et flott parti i ryggen med fine, kunnskapsrike og stødige folk. I tillegg har vi fått til et godt samarbeid om en politisk plattform sammen med Kåfjord Høyre.

Kåfjord Arbeiderparti og Kåfjord Høyre har blitt enige om en samarbeidsplattform som fokuserer mye på å ivareta de som har utfordringer i vårt lille lokalsamfunn. Det er blant annet mange som trenger tjenester og tilbud som håndterer helserelaterte utfordringer, som blant annet rus- og psykiatriproblemer. Vi ser dessverre også at disse problemene stadig treffer en yngre del av befolkningen i Kåfjord. Dette er noe vi alle må bidra til å håndtere fordi de unge er fremtida.

I vårt lille lokalsamfunn så er det mange innbyggere som bidrar på hver sin måte slik at lag og foreninger kan være med på å skape det lokalmiljøet vi alle ønsker oss. Vi ønsker jo alle at spesielt barn og unge skal vokse opp i et trygt samfunn med gode fellesskapsverdier. Jeg føler at vi i Kåfjord har et raust samfunn hvor vi alle stiller opp for hverandre. Jeg vil sende en stor takk til alle dere som bidrar gjennom hele året for vårt fellesskap. Så vil jeg oppfordre alle til å tenke mere på hva vi får til i lille Kåfjord, istedenfor å fokusere på hva vi ikke får til.

 

Jeg vil ønske alle innbyggere i Kåfjord en riktig god julehøytid og et riktig godt nytt år. Ta vare på hverandre!

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Ordfører