Året 2018 er på hell, og vi skriver snart 2019, og en viktig høytid står for døren. Julehøytiden med budskap om kjærlighet, fred og omtanke, en høytid for refleksjon og ettertanke. En høytid der vi alle kan stoppe litt opp å tenke på vår neste, eller bare minnes dem som ikke er her lengre. En høytid for savn og glede. En høytid der vi kan være sammen med familie og venner, gå besøk til noen som trenger det eller som sitter alene.

Som ordfører i Kåfjord bruker jeg denne tiden til å tenke over året som er gått. Å være ordfører i vår vakre kommune er svært givende, vi har fantastiske engasjerte innbyggere og politikere. En av de viktigste oppgavene jeg mener vi har som folkevalgte, er å lytte til lokalbefolkningen. Det er sammen vi kan bygge et trygt og godt lokalsamfunn. Men så er det også slik at vi har et ansvar for å forvalte de midler vi får fra storting og regjering, en pott som vi alltid mener er for liten. Vår oppgave er å gi en best mulig tjeneste til dere får de kronene vi har.

Nå i disse dager overtar vi et nytt prakt bygg og et løft som Kåfjordsamfunnet ikke har gjort tidligere. I løpet av mars måned, dersom alt går etter planen, skal vi være innflyttet med lege, helsesøster, dagtilbud, demens, korttidsavdeling, langtidsavdeling, hjemmetjeneste, rus og psykiatri og ellers de helsefagligtjenestene vi gir. Vi vil få en enda bedre samhandling, som gjør at vi kan gi et unikt tilbud til våre innbyggere. Jeg vil benytte anledningen til å takke entreprenørene og da Skanska som hoved entreprenør for et godt samarbeid i byggeprosessen, WSP for oppfølging, byggekomiteen og alle de som har bidratt for å få dette på plass så raskt og effektivt.

I november 2018 åpnet vi vår tredje tunnel i Kåfjord, Nordnestunnelen. Den ble åpnet av sametingsråd Henrik Olsen og vår egen Mary Mikalsen Trollvik. Denne tunellen er viktig ikke bare for oss Kåfjordinger, men også for næringslivet i regionen og alle andre veifarende. Den viktige betydningen for denne tunellen fikk vi en bekreftelse på dagen før åpningen, da to biler kjørte på stein som er kom ned på E6, og vi er alle takknemlig for at alt gikk bra, også denne gangen. I dette prosjektet er det også viktig å trekke fram den gode samarbeidet vi har hatt med Statens vegvesen. I Manndalen har vi har fått på plass en fantastisk flott sentrumsgate, torg og en småbåthavn der vi alle kan nyte godt av i fremtiden på grunn av et meget godt samarbeid også med lokale lag og foreninger.

Næringslivet er viktig, for uten arbeidsplasser så stopper utviklingen. For at Kåfjordsamfunnet kan utvikle seg videre må vi ha arbeidsplasser, boliger og et rikt kulturliv. Foruten landbruket som er Kåfjords største næring og den aller viktigste, har vi mange flotte grundere i vår kommune. Hver eneste bedrift er viktig for kommunen og innbyggerne. Vi har opplevd de siste årene at det er flere viktige etableringer i kommunen. Nyetableringer skaper tilflytting og ny vekst.

Det å skape bolyst er viktig. Det frivillige Kåfjord er grunnsteinen i dette arbeid. Frivillige lag og foreninger, privat personer og andre som står på får å tilrettelegge og jobber slik at vi alle skal ha det godt å leve å bo i vårt samfunn. All ære til dere og tusen takk for deres pågangsmot og vilje, for nettopp dere er bærebjelken i at vi skal kunne trives her vi bor.

Jeg vil benytte anledningen å takke alle sammen for et meget godt samarbeid både politisk og administrativt, med lag og foreninger, organisasjoner og  privat personer. Samarbeid er det som skaper trivsel og engasjement der du bor.

Så må jeg også rette en stor takk til alle i Nord -Troms, og da spesielt Nord-Troms regionråd for et meget godt og konstruktivt samarbeid til beste for hele region. Næring, kultur og utdanning er blant de viktigste områder det er satt fokus på.

Jula handler også som kjent av julesanger og tradisjoner. Vi har alle våre favoritter og enkelte år kommer det nye gode julesanger som er verdt å lytte og reflektere over. En slik julesang er oppdaget i år, og jeg vil med to vers fra denne sangen «Den vakreste julen» skrevet av Rolf Løvland ønske dere alle en riktig god jul og et fredfullt nyttår.

Nå lyser stjerne på himmelen
Og jorden dekkes av snø,
Og minner våkner til liv igjen
Om julen slik den var før.

En vinternatt med levende lys
En lyd av julesang-
Den vakreste julen som jeg har hatt
Var den jeg hadde som barn.