Kommunen tok nye vannprøver, mandag 28.09.2020, svaret som kom idag 02.10.2020 viste ingen høye verdier.
Kokevarsel er derfor opphevet.
For spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen; 77719249 (Oddgeir Nilsen)