Bilde av planstrategi
Bilde av planstrategi

Kåfjord kommunestyre vedtok i møte den 18.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien er kommunestyrets styringsverktøy i inneværende kommunestyreperiode, og formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Kommunal planstrategi 2020-2023

Saksdokumenter til planstrategien:

Saksframlegg

Merknadsbehandling