Historieløst og dramatisk forslag fra ekspertutvalget!

Utvalget foreslår å videreføre grunnrenteskatten uendret og opphever alle de kommunale ordningene. Forslaget er en krigserklæring mot de 175 distriktskommuner som har avsått sine naturressurser til vannkraft. For vertskommunene er forslaget et fundamentalt løftebrudd. Forslaget om å oppheve  ordningene som lovfester kommunene rettmessige krav på en andel av vannkraftverdiene nå - etter at det meste av vannkraften er bygget ut - er et dramatisk brudd på den samfunnskontrakten som har eksistert mellom stat, kraftutbygger og vertskommunene i mer enn 100 år. Forslaget vil føre til massiv motstand mot fornuftige rehabiliteringer i alle vannkraftkommuner.

Utvalget foreslår å oppheve ordningen med konsesjonsavgifter, konsesjonskraft og også i relaliteten også eiendomskatt på vannkraft. Utvalget mener staten skal ha en større andel av vannkraftformuen. Forslaget om å øke naturressursskatten er helt feilslått. Egne inntekter kan ikke erstattes av statlige overføringer til vertskommunene.

Klikk artikkel for flere opplysninger: http://lvk.no/nyheter/kommunale_kraftinntekter_utraderes

Link til artikkel i nettavisen: https://www.nettavisen.no/okonomi/foreslar-nye-skatteregler-for-kraftbransjen--en-krigserklaering-mot-norske-distriktskommuner/3423853823.html