Kommunepsykologen går ut av stillingen i Kåfjord kommune sommeren 2021. Derfor vil det fra og med 01.05.2021 settes et inntaksstopp hos kommunepsykologen, og det vil ikke tas i mot nye henvendelser etter dette. Det arbeides i kommunen med å på nytt knytte til seg psykologkompetanse, men det er per i dag ikke sikkert når dette kommer til å være på plass igjen.