KL.09.00.- ca.11.15: Workshop med plankontoret: 

Ser på kunnskapsgrunnlaget, utfordringsbildet og mulighetsrommet til Kåfjord framover. 

Dette vil danne grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og den politiske retningen for Kåfjord de neste fire årene.