I forbindelse med anleggsarbeidene på Løkvoll, må "Kongesteinen" (bautaen) i parken flyttes. Bautaen fjernes midlertidig mens arbeidet pågår, og vil bli plassert på egnet sted i parken etterpå.