Konkurransen ligger på på www.eu-supply.com, og all kontakt i forbindelse med konkurransen skal foregå på denne plattformen. E-poster direkte til saksbehandler vil dermed ikke kunne bli besvart direkte, men henvist til eu-supply.

Viktige frister i henhold til konkurransegrunnlaget: 

Aktivitet

Tidspunkt

Kunngjøring i DOFFIN/TED

09.08.2021 kl. 1000

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget

30.08.2021 kl. 1000

Tilbudsfrist

20.09.2021 kl. 1000

Tilbudsåpning

21.09.2021 kl. 1000

Evaluering og eventuelle forhandlinger

21.09.2021

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører

08.10.2021

Kontraktsinngåelse

08.10.2021

Tilbudets vedståelsesfrist

20.12.2021

Leveranse

Avtales etter tildeling

Merk: Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

 

Karenstid 15 dager etter meddelelse om valg av leverandør. Kontraktsinngåelse tidligst 15 dager etter tildelingsbrev er sendt pr e-post.