Denne nettsiden driftes av leger og sykepleiere, men vil ikke besvare individuelle forespørsler fra pasienter eller pårørende angående smitte, symptomer eller helserelaterte problemstillinger generelt jfr helsepersonellovens § 4 om forsvarlighet og §39 om journalplikt.

Sjekk råd og tiltak for deg her: www.koronasjekk.no