Dersom du har gjennomgått Covid-19 er det anbefalt å vente 3-4 måneder før man tar koronavaksinen. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning. 

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. 

Det er også anbefalt av folkehelseinstituttet at gravide i 2. og 3. trimester skal ta 4.dose. Det bør da ha gått 4 måneder siden siste koronavaksine. 

Hvis det er noen spørsmål kan du ta kontakt på vaksinetelefon 904 02 086.