I beredskapsmøtet vårt tirsdag 16.02.21 valgte vi å åpne opp for alt fritidstilbud for voksne, ikke bare idrettsaktiviteter.

Det ble i går laget en TV-reportasje rundt dette, men vi oppfattet en misvisende overskrift vi ønsker å korrigere.

Vi drifter ikke normalt, som overskriften sier vi nå gjør.
Vi åpnet for fritidstilbud til også voksne, i tillegg til idrettsaktiviteter, men fortsatt under gjeldende koronaregler og etter forskrift.

Forskriften begrenser antall deltakere i arrangement, som beskrevet i vår publisering onsdag. Unntaket er organisert idrett og korøvelse, dette etter forskrift.

Da kirker og bedehus har fastmonterte benker følger vi også forskriften der og åpner for at de der kan være flere enn 10, men avstandsregelen skal overholdes. Den enkelte kirke/bedehus må selv se antallet de har plass til når hver skal ha 1 meter avstand, men maks 200 som forskriften sier.

Forskriften tydeliggjør også at det bak hvert arrangement skal stå en ansvarlig arrangør som sørger for at smittevernregler overholdes. Dette er også beskrevet i vårt skriv.

I tillegg gjelder også de vanlige smittevernregler i Kåfjord:

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Hold minst 1 meter avstand til hverandre
  • God håndhygiene

Vi drifter ikke normalt, men vi balanserer stabil god smittesituasjon i regionen med å også ta vare på folkehelsen i Kåfjord. Innbyggerne gjøres fortsatt oppmerksom på at straks regional smittestatus endrer seg vil vi også gjøre nye lokale vurderinger, og aktivitetstilbudet vil kunne stenges på kort varsel.

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord