Bakgrunnen for dette er at et begrenset antall ansatte som reiser kollektivt, og de aller fleste har egne kontorer hvor de kan utføre sitt arbeid. De er derfor ikke spesielt utsatt for smitte. Besøkende skal også avtale tid, og her kan disse møtene finne sted på egnet møterom. Der er allerede restriksjoner for besøkende på de fleste kommunale tjenestesteder.

På enkelte arbeidsområder har beredskapsledelsen likevel besluttet å innføre hjemmekontor. Dette er områder hvor det er særlige samfunnskritiske funksjoner som må kunne ivaretas, slik som innen vann og avløp. Også områder der vi driver undervisning på høyskole/universitetsnivå, som samisk språkopplæring ved vårt språksenter, vil kunne ha hjemmekontor, da studenter får sin undervisning digitalt. Videre ser vi på de som reiser kollektivt (ferge), og mener det kan være formålstjenlig at også de kan ha deler av sin arbeidshverdag på hjemmekontor. Likeså vurderer vi kontinuerlig om de som jobber på felleskontorer kan ha hjemmekontor inntil videre (fram til 17. januar).