Kriteriene som legges til grunn for tildelingen er:

1 Kåfjord kommunes kulturpris skal deles ut hvert annet år, og er ment som støtte og motivasjon i det pågående kulturarbeidet. 

2 Prisen er på kr. 5000,-.

3 Prisen kan deles ut til lag/ organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrepet i Kåfjord. 

4 Prisen kan deles ut til aktive utøvere, trenere, ledere eller en organisator som har gjort seg spesielt bemerket i kulturlivet i Kåfjord. 

5 Formannskapet er politisk instans for tildeling av prisen. Alle innbyggere har forslagsrett!

6 Prisen og plaketten deles ut i forbindelse med et kulturarrangement eller siste kommunestyremøte før jul. 

7 Prisen kan ikke deles*.

*Prisen kan deles ut til både lag og enkeltpersoner, men kan ikke deles mellom to uavhengige.