Årets tilbud kan ses på bildet under.

Kåfjord kulturskoles tilbud høstsemester 22   norsk.png

Informasjonsbrosjyre kan lastes ned her.