En besøksvenn er en person som frivillig og ulønnet besøker et annet menneske. Besøksvennen er fast og kan komme på besøk en gang i uka, eller avtale med den de besøker. Begge parter skal ha glede av relasjonen, og vi prøver å koble mennesker med like interesser. Aktiviteten besøksvenn har en verdi som vanskelig kan la seg måle, men som vi vet kan bidra til å minske ensomhet og spre glede.

Kontakten formidles av en ansatt på Kåfjord Frivilligsentral, Birtavarre Røde Kors eller Kåfjord Helsetun

Les mer om besøkstjenesten her.