Kåfjord kommunestyre vedtok 7.12.2017 i sak 69/17, 3.12.2019 i sak 82/19 og 19.12.2019 i sak 95/19 adressefastsettende veinavn i Kåfjord kommune. 

Etter § 12 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av adressenavnet, og ikke selve navnevalget.

Klage sendes til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no  innen 28. februar 2020. Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Spørsmål kan rettes til Inger M. Åsli på tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Oversikt over adressefastsettende navn