Kåfjord kommunestyre vedtok 7.12.2017 i sak 69/17, 3.12.2019 i sak 82/19 og 19.12.2019 i sak 95/19 adressefastsettende veinavn i Kåfjord kommune. 

Det ble videre vedtatt i sak 82/19 at hvor det tidligere er vedtatt doble adressenavn, vil det navnet som er oppsatt først bli brukt inntil det blir tillatt med doble adressenavn.

Oversikt over adressefastsettende navn