Statens kartverk har fatta vedtak om skrivemåten til ett kvensk naturnavn: Skaarfvankka (dal) og navn på tunell: Skaarfvankantunneli. 

Etter § 12 i lov om stadnamn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Begrunnede klager sendes til Statens kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no innen 29.03.2021. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder for.

Spørsmål kan rettes til Inger M. Åsli på tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Vedtaksbrev fra Statens kartverk