Statens kartverk har vedtatt skrivemåten av 124 stedsnavn i Kåfjord kommune fordelt på 77 nordsamiske navn, 46 norske navn og 6 kvenske navn. Kåfjord kommune har fatta vedtak om skrivemåten av 4 grendenavn og ett boligfelt.

Etter § 12 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort. 

Klage som gjelder grendenavn og boligfelt sendes til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no, øvrige klager sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kåfjord kommune innen 28. februar 2020.  Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Kartverket - Navnevedtak finner du her

Kåfjord kommune - Navnevedtak finner du her

Stednavnlova

Forskrift for stednavnlova