Les om studietilbudet, SAM 1031 her: http://kursa.oahpa.no/

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp), må du være tatt opp som student ved Norges arktiske universitet. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemner, ikke realfag). Søknadsfrist er 1.desember 2021, men dette forplikter deg ikke til å ta eksamen.

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (à kr 500) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM 1031 Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1.februar 2022.

Du må søke elektronisk Mer informasjon om opptak, hvor du søker og fremgangsmåte finner du her: http://kursa.oahpa.no/studeanttaide/som-uit-student/   

Studenter må gi beskjed til Giellasiida om at du melder deg på kurset. Frist: 11. januar 2022.

Kursstart: januar/februar i Manndalen.

For flere detaljer og påmelding: giellasiida@kafjord.kommune.no

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å delta.

Under forutsetning av støtte fra Sametinget:

Foreldre med barn i barnehage eller som har samisk i sin fagkrets i grunnskolen, og nærstående til demente kan søke Kåfjord kommune om støtte for å delta på kurset.

Det gis utdanningsstipend til andre søkere som er folkeregistrert i Kåfjord kommune og som tar studiepoeng. Ta kontakt med Inger M. Åsli   tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no