Giellasiida/Samisk språksenter starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon, høsten 2020. Kurset er på ca 100 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer.

Kurset bygger på SAM-1031: Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 eller tilsvarende. Kurset arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, slik at det er mulighet å ta eksaman ved UiT.

Les mer om studietilbudet her