Tora Henriette Olsen har tatt fagbrev som helsefagarbeider i tiden 19.09. - 21.09.18 ved Kåfjord helsesenter, sykehjemmet.

Hun har vært lærling etter vekslingsmodellen i tiden 18.08.15 - 19.08.18 og har hatt læretiden ved sykehjemmet, hjemmebasert omsorg, PU-tjenesten og Rus/psykiatri.

Kåfjord kommune gratulerer med fagbrevet.