Her tilbyr vi e-konsultasjon istedenfor at dere trenger å møte på legekontoret. I tillegg kan du der be om reseptfornyelser etc.
Dette er et tilbud vi generelt har, men særlig har vi behov denne benyttes i denne situasjonen vi står i nå.
 
Med vennlig hilsen
Anita Monsen Pedersen, Kommuneoverlege i Kåfjord