Leve hele livet er en reform som handler om å skape et samfunn der de eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Det handler om å sikre at alderdommem til eldre blir aktiv, sosial, trygg og meningsfull både for den enkelte og for samfunnet.

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Du finner mer informasjon om kvalitetsreformen her.

 

Kåfjord kommunes kontaktperson for "Leve hele livet" er:

Trond Skotvold, Kommunalsjef Helse og Omsorg

Telefon/mobil: 777 19211 / 91884035

E-post: trond.skotvold@kafjord.kommune.no