På grunn av møter og fravær er lønns- og personalavdelingen stengt onsdag 26.09.18.