Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp), må du være tatt opp som student ved Norges arktiske universitet. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemner, ikke realfag). Les mer her:  https://kursa.oahpa.no/studeanttaide/som-uit-student/

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (à kr 500) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1034 Nordsamisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1.september 2022.

For flere detaljer om SAM-1034 og påmelding : giellasiida@kafjord.kommune.no, hans-erling.pettersen@kafjord.kommune.no eller tlf. 777 19382

Følgende vil bli lagt ut på ledige studieplasser i lokalt opptak: 

- Åpne enkeltemner på bachelornivå

- Førstesemesterstudier

- Utvalgte mastergradsprogram

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniør campus Narvik, Alta, Bodø og Kirkenes

Forkurs i realfag campus Narvik, Alta, Bodø og Kirkenes

Du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller opptakskravet, samtidig som du registrerer din søknad. Dersom du ikke laster opp all nødvendig dokumentasjon når du registrerer søknaden, vil søknaden bli avslått. Mer informasjon finner du her: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711508

OBS: Søkere med realkompetanse som opptaksgrunnlag vil ikke bli behandlet for de ledige studieplassene ovenfor.