Program lørdag 26. oktober (Kåfjord kommune tar forbehold om at små endringer kan forekomme):

Kl. 12.00: Velkommen! Mulighet for å titte på utstillinger ved ankomst. 

ca kl. 12.15: Programstart ved ankomst buss. Innledning ved ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad. 

Kl. 12.25: Kulturelt innslag ved samisk sanggruppe/ Sámi Lávlunjuovku og Liv Rundberg. 

Kl. 12.30: Presentasjon av skole-utstillinger. Samarbeid skolene i Kåfjord og Nord-Troms museum. 

Kl. 12.45: Ørjan Bertelsen presenterer sitt filmprosjekt "Vihtanat soađiáiggis" i anledning 75 år siden tvangsevakueringen. Første visning av en av filmene med intervjuer av lokale tidsvitner. 

Kl. 13.00: Mat- og drikkeservering. Kaffe.

Ca kl. 13.40: Ørjan Bertelsen presenterer flere av sine filmer i sitt filmprosjekt.  

Kl. 14.20: Pause med kaffe, kaker og mulighet for å se på skole-utstillinger. 

Kl. 14.45: Ørjan Bertelsen presenterer flere av sine filmer i sitt filmprosjekt.  

Kl. 14:55: Kulturelt innslag ved samisk sanggruppe/ Sámi Lávlunjuovku og Liv Rundberg. 

Kl. 15.00: Foredrag med Heidi Stenvold, konservator ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms om tvangsevakueringen i Kåfjord og Nord-Troms: Husgeråd, klær og fiskeredskaper medbringes. 

Ca. kl. 16.00: Programslutt.

Kl. 16.30: Transport tilbake. 

Markeringen er et samarbeid med Troms fylkeskommune og Nord-Troms museum. Kåfjord kommune takker så mye for støtten i anledning markeringen 26. oktober. Markeringen er en del av Nord-Troms museums 40-års-feiring. 

TKlogo.jpg                    NTMlogo.jpg