Foto Bondens dag kjøper potetFordredragene på inspirasjonsdagen vil ta utgangspunkt i Lokalmat. Etter lunsj kan du få veiledning på det du lurer på fra Innovasjon Norge, Mattilsyn, Kompetansenettverket for lokalmat, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Kommunene i Nord-Troms.

Du kan få veiledning innen:

 • Lokal Mat og Grønt reiseliv
 • Inn på Tunet (Ut på Vidda)
 • Næringsutvikling generelt – tradisjonelt landbruk, ny som gårdbruker?

Tid og sted:

25.4.2019. Kåfjord, senter for nordlige folk i samarbeid med Kåfjord kommune

Foreløpig Program

10.00-10.15 Velkommen.

10.15-10.35 Reisa – Det Lille Bærkokeriet på 69o nord, Linda Fjelltun.

10.35-10.55 Riddu-Riddu Festivalmat med kvalitet og tradisjoner. Hvordan arbeider vi med mat på Riddu Riddu og hvilke muligheter ser vi

10.55–11.10 SMAK nordnorsk Matfestival. Hvilke muligheter gir festivalen for produsenter og Nord-Troms

10.10–11.30 Spørsmål og diskusjon, Kort orientering om opplegget etter lunsj

11.30-12.30 Lokal lunsj

12.30-14.30 Individuelle møter

14.30-15.00 Oppsummering og vel hjem

Dette er gjengen som du kan møte:

  • Innovasjon Norge
  • Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge.
  • Mattilsynet
  • Kommunene
  • SMAK nordnorsk matfestival
  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Velkommen! Meld deg på her innen 16.april.