Onsdag vil det kun bli frakting av utstyr opp i dalen, torsdag vil det fraktes ut dyr til container på Nommedalsnesset. Containeren vil bli kjørt bort så snart oppdraget er utført.

Spørsmål kan rettes til MDU (Miljø, drift og utvikling), 77719268 mellom kl. 0800-1200