Kåfjord kommune har nå startet arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen og arbeidsgruppen er godt i gang. I første omgang skal rådhuset sertifiseres. Miljøfyrtårn-sertifisering handler om mer enn  å minske energiforbruket, forminske matsvinn og å ha god avfallshåndtering. Det handler også om å jobbe med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) og å ta vare på våre ansatte og å øke trivsel på arbeidsplassen.

 

Vi har som mål å sertifisere rådhuset ved slutten av 2022. Sertifiseringsarbeidet vil fortsette i kommunens skoler og barnehager i 2023.