Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2017. Søknadsfristen er 1. september.

Her kan du finne ut av hvem som kan søke og hvordan du fyller du skjema. Her er også annen  informasjon.

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/