Her er en beskrivelse av hvordan båteiere må gå frem for å få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. Beløpet skal dekke transporten. I Nord – Troms er det Galsomelen avfallsanlegg som er godkjent mottak av fritidsbåter.


Viktig informasjon til deg som skal søke!

OBS! Refusjonsskjemaet kan ikke sendes på e-post eller post til Miljødirektoratet.

Før du søker

For å få utbetalt tilskudd for levert fritidsbåt må du søke om tilskudd via elektronisk søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no. Med søknaden må det legges ved et utfylt skjema som bekrefter at du faktisk har levert båten til godkjent mottak.

Fyll ut skjemaet " Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak". Skjema kan også lastes ned her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/vrakpant/vrakpant-pa-bat/
Ta det ferdig utfylte skjemaet med til mottaket der du leverer båten. Mottaket må signere skjema som bevis på at båten er levert.
Skjemaet skal legges ved søknaden. Det må leveres ett skjema, pr. båt. Søknader uten skjema for bekreftelse av at fritidsbåt er kassert vil ikke bli behandlet.

Søknad må sendes elektronisk

Søkere må ha tilgang på epost, utstyr for å scanne inn eller smarttelefon for å kunne laste opp skjema som skal legges ved som vedlegg til søknaden om tilskudd.

Scann skjema eller ta bilde av skjema med smarttelefon.
Last opp skjema elektronisk som vedlegg til søknaden om tilskudd i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.  https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.

Send søknaden elektronisk

Når du leverer fritidsbåt til lovlig mottak vil du motta kr 1000,- per fritidsbåt. Beløpet refunderes etterskuddsvis til kontoen du har registrert i elektronisk søknadssenter.
Miljødirektoratet har dessverre ikke kapasitet til å behandle søknader som kommer per epost eller per post. Eventuelle spørsmål om registrering av bruker og søking i vårt søknadssenter kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post: esshjelp@miljodir.no