Under følger: 

1) Planutkast til Temaplan for kulturminner 2020-2025

Temaplan kulturminner 2020-2025, Kåfjord kommune.pdf

2) Vedlegg 1 til Templan for kulturminner 2020-2025: Registrerte kulturminner 

Vedlegg 1 Registrerte kulturminner (2).pdf

3) Vedlegg 2 til Templan for kulturminner 2020-2025: Handlingsplan

Vedlegg 2 Handlingsplan.pdf