Formålet med Tornedalsrådets kulturfond er å bidra til Tornedalens kulturelle, økonomiske og samfunnsrettede utvikling på ulike nivåer. Dette gjøres gjennom stipender som skal bidra til å stimulere til forskning og kultursatsninger med tilknyrning til Tornedalen. Stipendene kan gis til enkeltpersoner, grupper, prosjekter og/ eller organisasjoner, så lenge deres virksomhet har tilknytning til Tornedalen. Stipendets er på 60 000 SEK som kan deles på en eller flere søkere. 

Søknaden må komme Tornedalsrådet i hende innen 31. januar 2020. Årlig søknadsperiode er mellom 1. desember og 31. januar. Søknaden bør inneholde en detaljert beskrivelse av formål, prosjekt og inneholde nødvendige bilag. Det bør også fremgå hvor stort beløp det søkes om, finansieringsplan, kostnadsoversikt og målgruppe. Søknadsbeløpet kan ikke overskride 60 000 SEK. Søknaden kan sendes inn på svensk eller finsk blankett og bør helst ikke være mer enn en A4-side. 

For mer informasjon om søknadsblanketten, se: https://www.tornedalen.org/om‐tornedalsradet/kulturstipendium/

Søknaden sendes: 

Tornedalsrådet
Kulturfonden
Box 76 953 22 HAPARANDA
eller tuula.ajanki@haparanda.se