Portalen for å søke om tilskudd/lån fra kommunalt næringsfondet for 2022 er nå åpent. Vi ber alle søkere å sette seg inn i Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet før søknaden sendes inn.

 

Avsatt ramme fra næringsfond for lån i 2022: kr 150.000,-

Avsatt ramme fra næringsfond for tilskudd i 2022: kr 350.000,-

Avsatt ramme for tilskudd i 2022 til utvikling av aktivitet basert på fiskeri og havbruk: kr 279.215,-

 

Siste frist for å sende inn søknad i år er 31.oktober 2022.

 

Gå inn på portalen, regionalforvaltning.no, for å sende inn din søknad. Vi behandler kun søknader som sendes via denne portalen