Bilderesultater for bufdir logo"I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.  Søknadsskjema sendes inn via Bufdir sin søknadsportal.

For nærmere informasjon i Kåfjord, les nedenfor.

Informasjon, rundskriv og veileder til tilskuddsordningen finnes på: https: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludering_av_barn_og_unge_utlysning_for_2020/

Søknadsskjema finnes på https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsfristen er 13.desember 2019.

Kontaktperson i Kåfjord kommune er kommunalsjef for oppvekst Elisabeth Gulbrandsen på elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no eller 77719219.