Etter gjenåpning fra pandemien har legetjenesten i Kåfjord hatt stor pågang. Dette resulterer nå at fastlegene og turnuslegen per idag har 2-4 ukers ventetid på vanlige legetimer. I tillegg går vi mot sommer og ferieavvikling, som ytterligere reduserer tilgjengeligheten.

Legetjenesten har fått inn fastlegevikarer i flere enkeltuker gjennom sommeren. Det vil være ulike vikarer fra uke til uke.

Vi opplever nå stor frustrasjon blant innbyggerne, men vi ber om forståelse på dette. Vanlige henvendelser må dessverre vente.

Dette betyr at skal du til en planlagt kontroll, førerkortattest eller lignende, vær ute i god tid å bestille time til dette. Det vil ikke være tilgjengelige timer om du ringer samme dag eller samme uke. Vi ber også om at vanlige årskontroller og lignende kan vente til høsten.

Det er i vår lyst ut ledig fastlegestilling, vi håper denne blir besatt fra september.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune