Rutiner vedrørende smittevern på Manndalen skole og SFO våren 2020

 1. Skoleskyss

  ( se også kommunelegens anbefalinger om at flest mulig tar seg og fra skolen til skolen selv)
 • Skoleskyss til/fra skolen vil gå som normalt fra 27. april til vanlige tider.
 • Skolen starter som vanlig kl 8.00, og slutter kl 13.35.
 • SFO tilbud for elever som har SFO gis fra kl. 13.35-15.30- samt fredager fra kl. 8.00-15.30 når det ikke er skole for småtrinnet.
 • Elevene bør sitte med minst en setes mellomrom på bussen.
 • Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen.
 • Det vil være ekstra renhold om bord etter TFT tiltak.
 • Elevene holder opp busskortet når de går på bussen.
 • Elevene bør vaske hendende når de kommer hjem.
 • Personer i karantene skal ikke under noen omstendigheter ta buss.
 • Elever som blir syke på skolen skal ikke ta buss fra skolen, men skal hentes.
 • Bruk av offentlig transport bør begrenses der det er mulig.
 1. På start og slutt av dagen
 • Før skolestart samles elevene i skolegården klassevis på fast samlingspunkt. De hentes av ute av lærer før undervisning.
  Samlingsplasser: (samme gjelder ved friminutt)
  1. klasse: ved området UFO disse/ballbingen.
  2-3. klasse: med disser bak ungdomsskolen.
  4. klasse: ved flaggstang mitt på skolegården.
  5-6. klasse: Ved hjørne inngang på barneskolen på barnehageside.
  Samisk klasse: Ved skilt gjerde til barnehagen.
  7. klasse: Ved hjørne inngang til barneskolen på duodjirom siden.
  8. klasse: Ved inngang ungdomsskolen på gamle biblioteksiden.
  9. klasse: Ved hovedinngang uværshall ungdomskolen.
  10. klasse: Ved inngang med vaktmesterkontoret ungdomsskolen.
   
 • Foresatte bør ikke bli med inn på skolen/garderoben om det ikke er nødvendig.
 • Elevene hentes ute i skolegården etter skole/SFO-slutt.
 1. Garderober påkledning/avkledning, ekstra klær.
 • Elevene skal ha sine klær på anvist plass.
 • Elevene tar seg inn og ut fra klasserom for av-/påkledning sammen med sin gruppe til egne tider for ikke å blande gruppene. Unngå knuffing
 • Håndvask etter avkledning
 • Eleven bør ha med ekstra klær til mye uteaktivitet. Dette forvares i klasserommet.
 1. Friminutt og lek.
 • Klassene skal ha friminutt på faste områder i skolegården og alle får ikke friminutt samtidig.

Møteplassene er de samme som elevene møtes på om morgen om ikke lærer bestemmer noe annet. Det åpnes for ballspill og annet etter hvert.

 • Lærerne fører og henter elevene til/fra friminutt. Det vil være inspeksjoner som vanlig.
 1. Gruppeinndeling(kohort)
 • Anbefalt gruppestørrelse kohort er 20 pers.
  For oss blir gruppene de klassene de går i. 1. trinn, 2.-3. trinn, 4.trinn, 5-6. trinn, samiskklasse, 7. trinn, 8.trinn, 9. trinn og 10. trinn
 • Gruppene skal i minst mulig grad blandes, dette gjelder både inne og ute i friminuttene. Derfor blir det satt opp egne friminutter, evt. områder i skolegården elever får være på. Områdene kan rulleres etter avtaler på skolen men ikke fra dag til dag.
 • Lærerne og assistentene følger sin gruppe/grupper hele skoleukene. Dette medfører faste ansatte på de ulike gruppene, som igjen medfører noen endringer på timeplanen. Noen lærere/ansatte kan bytte grupper (kohort) fra dag til dag.
 • Det oppfordres om 1 m avstand så langt det lar seg gjøre.

 

 1. Fag og undervisning.
 • Det må påregnes at det ikke vil være ansatte med fagkompetanse i alle fag da ansatte må følge sin gruppe (kohort).
 • Vi tilstreber å gi undervisning i alle fagene som om det skulle være vanlig skole.
 • Enkelte fag må løses med alternative opplegg på grunn av smittevern. Eksempel mat og helse, duodji, kroppsøving, musikk.
 • Det blir kroppsøving ute og ingen dusjing en periode fremover.
 • Det vil legges opp til en del mer undervisning ute.
 1. Måltider.
 • Elevene skal sitte ved sin egen pult å spise.
 • I SFO skal alle barn skal ha egen spise/aktivitetsplass
 • Mat og drikke skal ikke deles.
 • Skolelunsj utgår en periode fremover, mer info om dette kommer.
 • Mat tilberedes på skole/SFO, men elevene skal i hovedsak ikke bidra. Mat bør serveres porsjonsvis
 • De som har skolemelk får dette som vanlig, men melken blir levert av ansatt.
 1. Leker og skolemateriell.
 • Det skal ikke deles på læringsmateriell. Dette gjelder også hjemme.
 • Det må ikke tas med leker hjemmefra
 • Klassedyr er i karantene

9.Syke personer skal ikke på skolen og i SFO.
Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen/SFO?

 

 

Når skolen og SFO åpner for alle mandag den 11.05.20 har vi nulltoleranse for sykdom innenfor skolens område. Dette gjelder elever, ansatte, øvrig personell, foreldre og barn.
 

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 

 • Halsvondt, forkjølelse, lett hoste/hoste, hodepine, muskelsmerter og generell sykdomsfølelse, magesmerter, feber og kortpustethet kan være symptomer på Covid- 19 sykdom.
 • Ved sykdom skal en ha en feberfri/symtomfri dag hjemme før en returnerer til skolen.
 • Alt fravær meldes skolen som vanlig. Sykdomsfravær skal ha legeerklæring fra den 4. sykdomsdagen.

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten med kommunelegen som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten med kommunelegen som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

 • Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

 

Når sykdom oppstår på skolen/ SFO?

 

 

 

 • Dersom sykdom oppstår i skoletiden og barnet blir bedt hentet får det ikke komme på skolen påfølgende dag. Syke elever må ikke ta buss.
 • Eleven må vente sammen med en voksen på et rom eller om mulig ute i påvente av at det blir hentet.
 • Om mulig skal det holdes 2-m avstand ved sykdom, event. bruk av munnbind.

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk?

 

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO. Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19 ?

 

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.

Flytskjema corona testing skole

 

 

 1. Renholdtiltak av elever.
 • Eleven skal vaske over egen pult daglig.
 • Skolepult skal vaskes etter mat.

 

 1. Renholdtiltak av pedagogisk ansatte, daglig, før og etter bruk.
 • Læringsmateriell, leker, konkretisering materiell som deles mellom kohortene.
 • Nettbrett
 • Tastaturer
 • Smartboard, touchskjermer, kopimaskin.
 • Dør-, skap håndtak og øvrige kontaktflater ved behov om andre brukere i annen gruppe (kohort).
 • Bord, stoler, kontaktflater på fellesområde pauserom.
 • Spisebord vaskes med såpe og vann etter bruk og tørkes av med rent vann for å hindre såperester.
 1. Renholdspersonale, 2-4 ganger daglig .
 • Toalettsete, toaletter.
 • Vaskeservanter, kraner.
 • Kontaktyter. lysbrytere, trappegelendre, dørhåndtak, dører, spisebord.
 • Zalo og lunkent vann kan benyttes til normalt renhold.
 1. God hygiene. Håndvaskrutiner.
 • Elever og ansatte skal vaske hendene.
  Som hovedregel skal håndvask skje med voksen tilstede.
 • Håndvask med vann og såpe i ca. 20 sek, og tørkes med papirhåndklær.
 • Elever og ansatte skal vaske hender før man drar hjemmefra og når man kommer hjem.
 • Elever og ansatte skal vaske hender når man kommer til skole/SFO
 • Etter hosting og nysing.
 • Etter toalettbesøk.
 • Før og etter måltider.
 • Elever og ansatte skal vaske hender etter at man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt.
 • Ved turer har man med våtservietter.
 • Ved synlig skitne hender
 • Det er satt opp håndspritdispensere ved alle ytterdøren og vasker. Det er ikke tilstrekkelig å bare sprite hendene om de skitne, har vært ute osv.
 • Det er satt opp påminnelse plakater strategisk plassert på skolen.
 1. Hostehygiene
 • Ansatte går igjennom rutiner med elevene. Hvordan man hoster. -At man hoster i tørkepapir, albuen og ikke i hendene som medfører at hendene må vaskes.
 • Det er satt opp informasjonsplakater strategisk plassert på skolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvidet rutiner for renhold under pandemiutbrudd SFO

Innskrenket åpningstid for å ivareta praktiske gjøremål vedr. renhold av inventar og leker SFO

Det tilbys bare SFO tid 13.35-15.30 for å ivareta dette.

 • Tidligvakt tørker og setter på plass leker som har vært til vask
 • Seinvakt setter leker som skal vaskes på vask. Og tørker over utsatte overflater før en drar hjem.

Andre tiltak for å ivareta smittevernet i skole og SFO:

 • Det reduseres i antallet leker samt leker som ikke kan vaskes på 60 grader ryddes bort.
 • Bamser og tøyleker, leker som «oppfordrer» til smaking på (Mat, og koppestell) fjernes i perioden.
 • Leker, utsyr deles ikke mellom gruppene uten å vaskes først.
 • Alle rom og garderober er stengte eks. gymsal, mat og helse sal for undervisning.

 

 

Det vises i øvrig til veiledere barneskole og ungdomsskole på: www.udir.no

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

 

 

 

Manndalen skole 08.06.20

Rektor

Bård-Gunnar Hansen